ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΑΠΟ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ